thế giới cáp điện

Bảng giá dây cáp điện Trần Phú

Mục Lục
 1. Dây đơn mềm
 2. Dây đôi mềm dẹt 2 lõi
 3. Dây xúp dính
 4. Dây tròn mềm nhiều lõi
 5. Dây dính cách
 6. Cáp 1 lõi CV
 7. Cáp 1 lõi CVV
 8. Cáp 2 lõi CVV
 9. Cáp 3 lõi CVV
 10. Cáp 4 lõi CVV
 11. Cáp 4 lõi CVV có trung tính
 12. Cáp 1 lõi CXV
 13. Cáp 2 lõi CXV
 14. Cáp 3 lõi CXV
 15. Cáp 4 lõi CXV
 16. Cáp 4 lõi CXV trung tính
 17. Cáp ngầm 1 lõi DATA
 18. Cáp ngầm 2 lõi DSTA
 19. Cáp ngầm 3 lõi DSTA
 20. Cáp ngầm 4 lõi DSTA
 21. Cáp ngầm 4 lõi DSTA trung tính
Bảng giá dây cáp điện Trần Phú
Trung tâm phân phối bán hàng dây cáp điện
Bảng giá dây cáp điện ls vina Bảng giá dây cáp điện cadisun Bảng giá dây cáp điện Cadivi Bảng giá dây cáp điện KBI Bảng giá dây cáp điện Goldcup Bảng giá thiết bị điện Sino Bảng giá thiết bị điện Panasonic Bảng giá thiết bị điện Schneider

Dây đơn mềm

Cu/PVC(ruột đồng, cách điện PVC), màu dây: đỏ,xanh,vàng,đen, tiếp địa

TT Tên Điện áp Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
  Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 VCm - Đơn 1x0.75 300/500V 30 0.177 m 3,360 3,696
2 VCm - Đơn 1x1.0 300/500V 30 0.2 m 4,300 4,730
3 VCm - Đơn 1x1.5 450/750V 30 0.24 m 6,360 6,996
4 VCm - Đơn 1x2.5 450/750V 50 0.24 m 10,330 11,363
5 VCm - Đơn 1x4.0 450/750V 52 0.3 m 15,850 17,435
6 VCm - Đơn 1x6.0 450/750V 80 0.3 m 23,550 25,905
7 VCm - Đơn 1x10 450/750V 140 0.3 m 39,200 43,120

Dây đôi mềm dẹt 2 lõi

Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

TT Tên Điện áp Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
  Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 VCm-D - Dẹt 2x0.75 300/500V 30 0.177 m 7,700 8,470
2 VCm-D - Dẹt 2x1.0 300/500V 30 0.2 m 9,860 10,846
3 VCm-D - Dẹt 2x1.5 300/500V 30 0.24 m 13,550 14,905
4 VCm-D - Dẹt 2x2.5 300/500V 50 0.24 m 22,300 24,530
5 VCm-D - Dẹt 2x4.0 300/500V 52 0.3 m 33,500 36,850
6 VCm-D - Dẹt 2x6.0 300/500V 80 0.3 m 49,600 54,560
7 VCm-D - Dẹt 3x0.75 300/500V 24 0.2 m 11,400 12,540

Dây xúp dính

Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)

TT Tên Điện áp Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
  Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 VCm-x - Xúp 2x0.75 300/500V 30 0.177 m 6,600 7,260

Dây tròn mềm nhiều lõi

Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

TT Tên Điện áp Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
  Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 VCm-T - Tròn 2x0.75 300/500V 30 0.177 m 8,770 9,647
2 VCm-T - Tròn 2x1.0 300/500V 30 0.2 m 11,340 12,474
3 VCm-T - Tròn 2x1.5 300/500V 30 0.24 m 15,090 16,599
4 VCm-T - Tròn 2x2.5 300/500V 50 0.24 m 24,900 27,390
5 VCm-T - Tròn 2x4.0 300/500V 52 0.3 m 36,600 40,260
6 VCm-T - Tròn 2x6.0 300/500V 80 0.3 m 54,100 59,510
7 VCm-T - Tròn 3x0.75 300/500V 30 0.177 m 12,280 13,508
8 VCm-T - Tròn 3x1.0 300/500V 30 0.2 m 15,900 17,490
9 VCm-T - Tròn 3x1.5 300/500V 30 0.24 m 21,290 23,419
10 VCm-T - Tròn 3x2.5 300/500V 50 0.24 m 34,500 37,950
11 VCm-T - Tròn 3x4.0 300/500V 52 0.3 m 52,180 57,398
12 VCm-T - Tròn 3x6.0 300/500V 80 0.3 m 78,030 85,833
13 VCm-T - Tròn 4x0.75 300/500V 30 0.177 m 16,150 17,765
14 VCm-T - Tròn 4x1.0 300/500V 30 0.2 m 20,050 22,055
15 VCm-T - Tròn 4x1.5 300/500V 30 0.24 m 27,800 30,580
16 VCm-T - Tròn 4x2.5 300/500V 50 0.24 m 44,800 49,280
17 VCm-T - Tròn 4x4.0 300/500V 52 0.3 m 68,320 75,152
18 VCm-T - Tròn 4x6.0 300/500V 80 0.3 m 101,400 111,540

Dây dính cách

Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

TT Tên Điện áp Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
  Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 VCm-DK - Dính cách 2x1.5 300/500V 30 0.24 m 13,800 15,180
2 VCm-DK - Dính cách 2x2.5 300/500V 50 0.24 m 22,800 25,080
3 VCm-DK - Dính cách 2x4.0 300/500V 52 0.3 m 33,900 37,290

Bảng giá cáp điện hạ thế Trần Phú

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2023

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1(IEC 60502-1); TCVN 6612(IEC 60228)

Điện áp sử dụng: 0.6/1kV

Cáp 1 lõi CV

Cáp hạ thế - Cu/PVC. Lõi đồng, cách điện PVC. Cáp tiếp địa

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CV 1x10 7 Compact m 36,818 40,500
2 Cáp CV 1x16 7 Compact m 60,000 66,000
3 Cáp CV 1x25 7 Compact m 95,455 105,001
4 Cáp CV 1x35 7 Compact m 130,909 144,000
5 Cáp CV 1x50 7 Compact m 181,818 200,000
6 Cáp CV 1x70 7 Compact m 256,364 282,000
7 Cáp CV 1x95 7 Compact m 351,818 387,000
8 Cáp CV 1x120 7 Compact m 441,818 486,000
9 Cáp CV 1x150 7 Compact m 550,909 606,000
10 Cáp CV 1x185 7 Compact m 690,909 760,000
11 Cáp CV 1x240 19 Compact m 899,727 989,700
12 Cáp CV 1x300 19 Compact m 1,101,364 1,211,500
13 Cáp CV 1x400 19 Compact m 1,416,091 1,557,700

Cáp 1 lõi CVV

(Cu/PVC/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CVV 1x2.5 7 2.01 m 13,045 14,350
2 Cáp CVV 1x4 7 2.55 m 19,000 20,900
3 Cáp CVV 1x6 7 3.12 m 26,727 29,400
4 Cáp CVV 1x10 7 Compact m 36,818 40,500
5 Cáp CVV 1x16 7 Compact m 60,000 66,000
6 Cáp CVV 1x25 7 Compact m 95,455 105,001
7 Cáp CVV 1x35 7 Compact m 130,909 144,000
8 Cáp CVV 1x50 7 Compact m 181,818 200,000
9 Cáp CVV 1x70 7 Compact m 256,364 282,000
10 Cáp CVV 1x95 7 Compact m 351,818 387,000
11 Cáp CVV 1x120 7 Compact m 441,818 486,000
12 Cáp CVV 1x150 7 Compact m 550,909 606,000
13 Cáp CVV 1x185 7 Compact m 690,909 760,000
14 Cáp CVV 1x240 19 Compact m 899,727 989,700
15 Cáp CVV 1x300 19 Compact m 1,101,364 1,211,500
16 Cáp CVV 1x400 19 Compact m 1,416,091 1,557,700

Cáp 2 lõi CVV

(Cu/PVC/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CVV 2x2.5 7 2.01 m 24,091 26,500
2 Cáp CVV 2x4 7 2.55 m 38,455 42,301
3 Cáp CVV 2x6 7 3.12 m 53,364 58,700
4 Cáp CVV 2x10 7 Compact m 81,091 89,200
5 Cáp CVV 2x16 7 Compact m 137,727 151,500
6 Cáp CVV 2x25 7 Compact m 201,273 221,400
7 Cáp CVV 2x35 7 Compact m 284,364 312,800
8 Cáp CVV 2x50 7 Compact m 384,727 423,200
9 Cáp CVV 2x70 7 Compact m 529,636 582,600
10 Cáp CVV 2x95 7 Compact m 724,909 797,400
11 Cáp CVV 2x120 7 Compact m 890,545 979,600
12 Cáp CVV 2x150 7 Compact m 1,056,364 1,162,000
13 Cáp CVV 2x185 7 Compact m 1,311,818 1,443,000
14 Cáp CVV 2x240 19 Compact m 1,715,455 1,887,001
15 Cáp CVV 2x300 19 Compact m 2,150,000 2,365,000
16 Cáp CVV 2x400 19 Compact m 2,740,000 3,014,000

Cáp 3 lõi CVV

(Cu/PVC/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CVV 3x2.5 7 2.01 m 34,545 38,000
2 Cáp CVV 3x4 7 2.55 m 56,636 62,300
3 Cáp CVV 3x6 7 3.12 m 78,727 86,600
4 Cáp CVV 3x10 7 Compact m 117,545 129,300
5 Cáp CVV 3x16 7 Compact m 184,545 203,000
6 Cáp CVV 3x25 7 Compact m 288,182 317,000
7 Cáp CVV 3x35 7 Compact m 388,182 427,000
8 Cáp CVV 3x50 7 Compact m 566,364 623,000
9 Cáp CVV 3x70 7 Compact m 744,545 819,000
10 Cáp CVV 3x95 7 Compact m 1,007,273 1,108,000
11 Cáp CVV 3x120 7 Compact m 1,259,091 1,385,000
12 Cáp CVV 3x150 7 Compact m 1,620,000 1,782,000
13 Cáp CVV 3x185 7 Compact m 1,954,545 2,150,000
14 Cáp CVV 3x240 19 Compact m 2,445,455 2,690,001
15 Cáp CVV 3x300 19 Compact m 3,227,273 3,550,000

Cáp 4 lõi CVV

(Cu/PVC/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CVV 4x2.5 7 2.01 m 45,455 50,001
2 Cáp CVV 4x4 7 2.55 m 73,455 80,801
3 Cáp CVV 4x6 7 3.12 m 101,818 112,000
4 Cáp CVV 4x10 7 Compact m 155,273 170,800
5 Cáp CVV 4x16 7 Compact m 241,273 265,400
6 Cáp CVV 4x25 7 Compact m 379,727 417,700
7 Cáp CVV 4x35 7 Compact m 503,636 554,000
8 Cáp CVV 4x50 7 Compact m 663,636 730,000
9 Cáp CVV 4x70 7 Compact m 954,945 1,050,440
10 Cáp CVV 4x95 7 Compact m 1,335,455 1,469,001
11 Cáp CVV 4x120 7 Compact m 1,658,182 1,824,000
12 Cáp CVV 4x150 7 Compact m 1,965,455 2,162,001
13 Cáp CVV 4x185 7 Compact m 2,570,909 2,828,000
14 Cáp CVV 4x240 19 Compact m 3,220,000 3,542,000
15 Cáp CVV 4x300 19 Compact m 4,209,091 4,630,000

Cáp 4 lõi CVV có trung tính

TT

Tên

Kết cấu ruột dẫn     ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Dây pha   Trung tính      
Số sợi Đk sợi Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
3 CVV 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52 m 49,364 54,300
4 CVV 3x4+1x2.5 7 1 7 0.67 m 72,364 79,600
5 CVV 3x6+1x4.0 7 1 7 0.85 m 100,909 111,000
6 CVV 3x10+1x6.0 7 Compact 7 1.04 m 155,000 170,500
7 CVV 3x16+1x10 7 Compact 7 Compact m 235,364 258,900
8 CVV 3x25+1x16 7 Compact 7 Compact m 397,273 437,000
9 CVV 3x35+1x16 7 Compact 7 Compact m 521,636 573,800
10 CVV 3x35+1x25 7 Compact 7 Compact m 534,000 587,400
11 CVV 3x50+1x25 7 Compact 7 Compact m 728,182 801,000
12 CVV 3x50+1x35 7 Compact 7 Compact m 771,818 849,000
13 CVV 3x70+1x35 19 Compact 7 Compact m 1,009,091 1,110,000
14 CVV 3x70+1x50 19 Compact 7 Compact m 1,100,000 1,210,000
15 CVV 3x95+1x50 19 Compact 7 Compact m 1,238,636 1,362,500
16 CVV 3x95+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,312,545 1,443,800
17 CVV 3x120+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,568,182 1,725,000
18 CVV 3x120+1x95 19 Compact 19 Compact m 1,670,455 1,837,501
19 CVV 3x150+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,886,364 2,075,000
20 CVV 3x150+1x95 19 Compact 19 Compact m 1,994,545 2,194,000
21 CVV 3x185+1x95 19 Compact 19 Compact m 2,079,545 2,287,500
22 CVV 3x185+1x120 37 Compact 19 Compact m 2,386,364 2,625,000
23 CVV 3x240+1x120 37 Compact 19 Compact m 2,494,364 2,743,800
24 CVV 3x240+1x150 37 Compact 19 Compact m 2,595,455 2,855,001
25 CVV 3x240+1x185 37 Compact 19 Compact m 3,098,192 3,408,011
26 CVV 3x300+1x150 37 Compact 19 Compact m 3,215,455 3,537,001
27 CVV 3x300+1x185 37 Compact 37 Compact m 3,348,182 3,683,000
28 CVV 3x300+1x240 37 Compact 19 Compact m 3,879,091 4,267,000

Cáp 1 lõi CXV

(Cu/XLPE/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
2 Cáp CXV 1x1.5 7 0.52 m 7,818 8,600
3 Cáp CXV 1x2.5 7 2.01 m 11,818 13,000
4 Cáp CXV 1x4 7 2.55 m 18,091 19,900
5 Cáp CXV 1x6 7 3.12 m 26,273 28,900
6 Cáp CXV 1x10 7 Compact m 40,091 44,100
7 Cáp CXV 1x16 7 Compact m 62,364 68,600
8 Cáp CXV 1x25 7 Compact m 99,091 109,000
9 Cáp CXV 1x35 7 Compact m 135,455 149,001
10 Cáp CXV 1x50 7 Compact m 186,364 205,000
11 Cáp CXV 1x70 7 Compact m 263,363 289,699
12 Cáp CXV 1x95 7 Compact m 368,091 404,900
13 Cáp CXV 1x120 7 Compact m 455,455 501,001
14 Cáp CXV 1x150 7 Compact m 570,909 628,000
15 Cáp CXV 1x185 7 Compact m 717,273 789,000
16 Cáp CXV 1x240 19 Compact m 900,000 990,000
17 Cáp CXV 1x300 19 Compact m 1,180,000 1,298,000
18 Cáp CXV 1x400 19 Compact m 1,531,000 1,684,100

Cáp 2 lõi CXV

(Cu/XLPE/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ

1

Cáp CXV 2x1.5 7 0.52 m 17,364 19,100

2

Cáp CXV 2x2.5 7 2.01 m 26,909 29,600

3

Cáp CXV 2x4 7 2.55 m 38,182 42,000

4

Cáp CXV 2x6 7 3.12 m 55,455 61,001

5

Cáp CXV 2x10 7 Compact m 85,455 94,001

6

Cáp CXV 2x16 7 Compact m 131,182 144,300

7

Cáp CXV 2x25 7 Compact m 200,000 220,000

8

Cáp CXV 2x35 7 Compact m 272,273 299,500

9

Cáp CXV 2x50 7 Compact m 372,727 410,000

10

Cáp CXV 2x70 7 Compact m 540,909 595,000

11

Cáp CXV 2x95 7 Compact m 738,182 812,000

12

Cáp CXV 2x120 7 Compact m 900,000 990,000

13

Cáp CXV 2x150 7 Compact m 1,123,000 1,235,300

Cáp 3 lõi CXV

(Cu/XLPE/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CXV 3x1.5 7 0.52 m 26,818 29,500
2 Cáp CXV 3x2.5 7 2.01 m 38,818 42,700
3 Cáp CXV 3x4 7 2.55 m 56,363 61,999
4

Cáp CXV 3x6

7 3.12 m 80,818 88,900
5 Cáp CXV 3x10 7 Compact m 125,909 138,500
6 Cáp CXV 3x16 7 Compact m 188,818 207,700
7 Cáp CXV 3x25 7 Compact m 300,273 330,300
8 Cáp CXV 3x35 7 Compact m 408,364 449,200
9 Cáp CXV 3x50 7 Compact m 572,727 630,000
10 Cáp CXV 3x70 7 Compact m 800,000 880,000
11 Cáp CXV 3x95 7 Compact m 1,071,000 1,178,100
12 Cáp CXV 3x120 7 Compact m 1,326,364 1,459,000
13 Cáp CXV 3x150 7 Compact m 1,665,455 1,832,001
14 Cáp CXV 3x185 7 Compact m 2,090,909 2,300,000
15 Cáp CXV 3x240 19 Compact m 2,754,545 3,030,000
16 Cáp CXV 3x300 19 Compact m 3,440,909 3,785,000
17 Cáp CXV 3x400 19 Compact m 4,447,273 4,892,000

Cáp 4 lõi CXV

(Cu/XLPE/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CXV 4x1.5 7 0.52 m 33,636 37,000
2 Cáp CXV 4x2.5 7 2.01 m 50,000 55,000
3 Cáp CXV 4x4 7 2.55 m 73,636 81,000
4 Cáp CXV 4x6 7 3.12 m 104,545 115,000
5 Cáp CXV 4x10 7 Compact m 163,363 179,699
6 Cáp CXV 4x16 7 Compact m 250,000 275,000
7 Cáp CXV 4x25 7 Compact m 400,000 440,000
8 Cáp CXV 4x35 7 Compact m 554,545 610,000
9 Cáp CXV 4x50 7 Compact m 754,545 830,000
10 Cáp CXV 4x70 7 Compact m 1,081,818 1,190,000
11 Cáp CXV 4x95 7 Compact m 1,477,273 1,625,000
12 Cáp CXV 4x120 7 Compact m 1,827,273 2,010,000
13 Cáp CXV 4x150 7 Compact m 2,294,545 2,524,000
14 Cáp CXV 4x185 7 Compact m 2,875,455 3,163,001
15 Cáp CXV 4x240 19 Compact m 3,610,909 3,972,000
16 Cáp CXV 4x300 19 Compact m 4,585,455 5,044,001
17 Cáp CXV 4x400 19 Compact m 5,943,636 6,538,000

Cáp 4 lõi CXV trung tính

TT Tên Kết cấu ruột dẫn     ĐVT Đơn giá (gồm vat)
    Dây pha   Trung tính      
    Số sợi Đk sợi Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 CXV 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52 m 45,909 50,500
2 CXV 3x4+1x2.5 7 1 7 0.67 m 66,091 72,700
3 CXV 3x6+1x4.0 7 1 7 0.85 m 95,455 105,001
4 CXV 3x10+1x6.0 7 Compact 7 1.04 m 146,909 161,600
5 CXV 3x16+1x10 7 Compact 7 Compact m 227,273 250,000
6 CXV 3x25+1x16 7 Compact 7 Compact m 368,182 405,000
7 CXV 3x35+1x16 7 Compact 7 Compact m 470,909 518,000
8 CXV 3x35+1x25 7 Compact 7 Compact m 527,273 580,000
9 CXV 3x50+1x25 7 Compact 7 Compact m 645,455 710,001
10 CXV 3x50+1x35 7 Compact 7 Compact m 718,172 789,989
11 CXV 3x70+1x35 19 Compact 7 Compact m 948,182 1,043,000
12 CXV 3x70+1x50 19 Compact 7 Compact m 990,909 1,090,000
13 CXV 3x95+1x50 19 Compact 7 Compact m 1,308,182 1,439,000
14 CXV 3x95+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,381,818 1,520,000
15 CXV 3x120+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,640,909 1,805,000
16 CXV 3x120+1x95 19 Compact 19 Compact m 1,736,364 1,910,000
17 CXV 3x150+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,990,000 2,189,000
18 CXV 3x150+1x95 19 Compact 19 Compact m 2,089,000 2,297,900
19 CXV 3x185+1x95 19 Compact 19 Compact m 2,525,000 2,777,500
20 CXV 3x185+1x120 37 Compact 19 Compact m 2,613,636 2,875,000
21 CXV 3x240+1x120 37 Compact 19 Compact m 3,127,273 3,440,000
22 CXV 3x240+1x150 37 Compact 19 Compact m 3,280,909 3,609,000
23 CXV 3x240+1x185 37 Compact 19 Compact m 3,500,000 3,850,000
24 CXV 3x300+1x150 37 Compact 19 Compact m 3,954,545 4,350,000
25 CXV 3x300+1x185 37 Compact 37 Compact m 4,281,818 4,710,000
26 CXV 3x300+1x240 37 Compact 19 Compact m 4,327,000 4,759,700

Cáp ngầm 1 lõi DATA

CXV/DATA (Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
1   Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
2 Cáp CXV/DATA 1x25 7 Compact m 113,636 125,000
3 Cáp CXV/DATA 1x35 7 Compact m 150,000 165,000
4 Cáp CXV/DATA 1x50 7 Compact m 200,000 220,000
5 Cáp CXV/DATA 1x70 7 Compact m 290,909 320,000
6 Cáp CXV/DATA 1x95 7 Compact m 390,909 430,000
7 Cáp CXV/DATA 1x120 7 Compact m 486,364 535,000
8 Cáp CXV/DATA 1x150 7 Compact m 600,000 660,000
9 Cáp CXV/DATA 1x185 7 Compact m 754,545 830,000
10 Cáp CXV/DATA 1x240 19 Compact m 954,545 1,050,000
11 Cáp CXV/DATA 1x300 19 Compact m 1,227,273 1,350,000
12 Cáp CXV/DATA 1x400 19 Compact m 1,590,000 1,749,000

Cáp ngầm 2 lõi DSTA

CXV/DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CXV/DSTA 2x1.5 7 0.52 m 27,273 30,000
2 Cáp CXV/DSTA 2x2.5 7 2.01 m 39,091 43,000
3 Cáp CXV/DSTA 2x4 7 2.55 m 50,000 55,000
4 Cáp CXV/DSTA 2x6 7 3.12 m 65,455 72,001
5 Cáp CXV/DSTA 2x10 7 Compact m 94,545 104,000
6 Cáp CXV/DSTA 2x16 7 Compact m 146,364 161,000
7 Cáp CXV/DSTA 2x25 7 Compact m 218,182 240,000
8 Cáp CXV/DSTA 2x35 7 Compact m 295,455 325,001
9 Cáp CXV/DSTA 2x50 7 Compact m 390,909 430,000
10 Cáp CXV/DSTA 2x70 7 Compact m 563,363 619,699
11 Cáp CXV/DSTA 2x95 7 Compact m 772,727 850,000
12 Cáp CXV/DSTA 2x120 7 Compact m 981,818 1,080,000
13 Cáp CXV/DSTA 2x150 7 Compact m 1,181,000 1,299,100

Cáp ngầm 3 lõi DSTA

CXV/DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CXV/DSTA 3x1.5 7 0.52 m 39,091 43,000
2 Cáp CXV/DSTA 3x2.5 7 2.01 m 50,000 55,000
3 Cáp CXV/DSTA 3x4 7 2.55 m 66,364 73,000
4 Cáp CXV/DSTA 3x6 7 3.12 m 90,909 100,000
5 Cáp CXV/DSTA 3x10 7 Compact m 140,909 155,000
6 Cáp CXV/DSTA 3x16 7 Compact m 204,545 225,000
7 Cáp CXV/DSTA 3x25 7 Compact m 322,727 355,000
8 Cáp CXV/DSTA 3x35 7 Compact m 436,364 480,000
9 Cáp CXV/DSTA 3x50 7 Compact m 609,000 669,900
10 Cáp CXV/DSTA 3x70 7 Compact m 854,000 939,400
11 Cáp CXV/DSTA 3x95 7 Compact m 1,136,000 1,249,600
12 Cáp CXV/DSTA 3x120 7 Compact m 1,384,000 1,522,400
13 Cáp CXV/DSTA 3x150 7 Compact m 1,727,000 1,899,700
14 Cáp CXV/DSTA 3x185 7 Compact m 2,836,000 3,119,600
15 Cáp CXV/DSTA 3x240 19 Compact m 2,386,000 2,624,600
16 Cáp CXV/DSTA 3x300 19 Compact m 3,454,000 3,799,400
17 Cáp CXV/DSTA 3x400 19 Compact m 4,454,000 4,899,400

Cáp ngầm 4 lõi DSTA

CXV/DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá (gồm vat)
Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 Cáp CXV/DSTA 4x1.5 7 0.52 m 45,455 50,001
2 Cáp CXV/DSTA 4x2.5 7 2.01 m 61,818 68,000
3 Cáp CXV/DSTA 4x4 7 2.55 m 83,636 92,000
4 Cáp CXV/DSTA 4x6 7 3.12 m 118,455 130,301
5 Cáp CXV/DSTA 4x10 7 Compact m 179,000 196,900
6 Cáp CXV/DSTA 4x16 7 Compact m 272,000 299,200
7 Cáp CXV/DSTA 4x25 7 Compact m 436,000 479,600
8 Cáp CXV/DSTA 4x35 7 Compact m 591,000 650,100
9 Cáp CXV/DSTA 4x50 7 Compact m 863,000 949,300
10 Cáp CXV/DSTA 4x70 7 Compact m 1,154,000 1,269,400
11 Cáp CXV/DSTA 4x95 7 Compact m 1,591,000 1,750,100
12 Cáp CXV/DSTA 4x120 7 Compact m 1,954,000 2,149,400
13 Cáp CXV/DSTA 4x150 7 Compact m 2,409,000 2,649,900
14 Cáp CXV/DSTA 4x185 7 Compact m 3,018,000 3,319,800
15 Cáp CXV/DSTA 4x240 19 Compact m 3,772,000 4,149,200
16 Cáp CXV/DSTA 4x300 19 Compact m 4,740,000 5,214,000
17 Cáp CXV/DSTA 4x400 19 Compact m 6,136,000 6,749,600

Cáp ngầm 4 lõi DSTA trung tính

CXV/DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)

TT Tên Kết cấu ruột dẫn     ĐVT Đơn giá (gồm vat)
    Dây pha   Trung tính      
    Số sợi Đk sợi Số sợi Đk sợi   giá bán sỉ giá bán lẻ
1 CXV/DSTA 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52 m 55,455 61,001
2 CXV/DSTA 3x4+1x2.5 7 1 7 0.67 m 80,909 89,000
3 CXV/DSTA 3x6+1x4.0 7 1 7 0.85 m 114,000 125,400
4 CXV/DSTA 3x10+1x6.0 7 Compact 7 1.04 m 163,363 179,699
5 CXV/DSTA 3x16+1x10 7 Compact 7 Compact m 245,455 270,001
6 CXV/DSTA 3x25+1x16 7 Compact 7 Compact m 400,000 440,000
7 CXV/DSTA 3x35+1x16 7 Compact 7 Compact m 500,000 550,000
8 CXV/DSTA 3x35+1x25 7 Compact 7 Compact m 540,000 594,000
9 CXV/DSTA 3x50+1x25 7 Compact 7 Compact m 700,000 770,000
10 CXV/DSTA 3x50+1x35 7 Compact 7 Compact m 754,000 829,400
11 CXV/DSTA 3x70+1x35 19 Compact 7 Compact m 1,000,000 1,100,000
12 CXV/DSTA 3x70+1x50 19 Compact 7 Compact m 1,045,455 1,150,001
13 CXV/DSTA 3x95+1x50 19 Compact 7 Compact m 1,372,727 1,510,000
14 CXV/DSTA 3x95+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,463,000 1,609,300
15 CXV/DSTA 3x120+1x70 19 Compact 19 Compact m 1,727,000 1,899,700
16 CXV/DSTA 3x120+1x95 19 Compact 19 Compact m 1,718,000 1,889,800
17 CXV/DSTA 3x150+1x70 19 Compact 19 Compact m 2,045,000 2,249,500
18 CXV/DSTA 3x150+1x95 19 Compact 19 Compact m 2,154,000 2,369,400
19 CXV/DSTA 3x150+1x120 20 Compact 20 Compact m 2,236,000 2,459,600
20 CXV/DSTA 3x185+1x95 19 Compact 19 Compact m 2,609,000 2,869,900
21 CXV/DSTA 3x185+1x120 37 Compact 19 Compact m 2,709,000 2,979,900
22 CXV/DSTA 3x185+1x150 38 Compact 20 Compact m 2,818,000 3,099,800
23 CXV/DSTA 3x240+1x120 37 Compact 19 Compact m 3,181,000 3,499,100
24 CXV/DSTA 3x240+1x150 37 Compact 19 Compact m 3,381,000 3,719,100
25 CXV/DSTA 3x240+1x185 37 Compact 19 Compact m 3,559,091 3,915,000
26 CXV/DSTA 3x300+1x150 37 Compact 19 Compact m 4,045,000 4,449,500
27 CXV/DSTA 3x300+1x185 37 Compact 37 Compact m 4,318,000 4,749,800
28 CXV/DSTA 3x300+1x240 37 Compact 19 Compact m 4,500,000 4,950,000
dây điện trần phú cáp điện trần phú trần phú 41 phương liệt

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):